Yabancı Ülkelerin Eğitimdeki Başarısı

Yabancı ülkelerin eğitimde göstermiş oldukları başarı

Yabancı ülkelerin eğitimde göstermiş oldukları başarı ve kalite ülkelerin geleceği için önem taşımaktadır. Eğitimde öne çıkan ülkelere bakıldığında bilgiden çok sosyal ve kültürel gelişime önem verdikleri görülür. Akademik gelişiminin yanında kişilik gelişimi de desteklenir. Geleceğe yatırım yapılmasının eğitimle olacağını savunan dış ülkeler, kararların kuşaklar boyunca etkili olacağı bilinciyle hareket ederler. Emek veren herkesin başarılı olabileceğine inanılır ve buna göre bir kültür oluşturulur.

Yabancı ülkelerin eğitimde göstermiş oldukları başarı

Yabancı ülkelerin eğitimde göstermiş oldukları başarı

Eğitim herkese eşit olanaklar sağlayacak şekildedir. Böylelikle ayrıcalıklı eğitimler almak yerine, kişinin kendi yetenek ve becerilerine göre gelişim göstermesi önemsenir. Eğitim sistemlerinde başarıya ulaşan bu ülkeler öğrencilere en iyi eğitim olanaklarını sunmayı hedefler. Kentlerin yoksul semtlerine, küçük kasabaların merkezlerine şehirlerdeki gibi güçlü bir eğitim verilmesi için eğitim en iyi standartlara ulaştırılır. Öğrenciler farklılıklarına rağmen aynı tip eğitim görmektedir. Her öğrencinin kendine özgü yeteneği olabileceğinin farkındalığıyla, öğrenciler için kişiselleştirilmiş eğitim fırsatları ve uygulamalar tasarlanmıştır. Bu sistemde öğretmenler, öğrencilerin akademik başarısına yönelik değil iyi olma hallerine de önem gösterirler. Akademik sonuçlara değil kişiliklerin, yaşam tercihlerinin ve becerilerinin önemli olduğunu da öğrenirler. Başarıya yönelik hedeflerin belirlenmiş olduğu bu ülkelerde öğrenciler ve öğretmenler kendilerinden beklenenleri bilirler. Eğitimler bu amaçlar doğrultusunda uygulanır. Çünkü eğitimde başarı bir bütün olmayı gerektirir. Böylelikle eğitim ülkenin bütününe yayılır ve öğrencilere ulaşır. Eğitim başarısının düşük olduğu bölgelerde özel dersler verilir. Deneyimli öğretmenler, eğitmenler görevlendirilir. Başarının en önemli ve en etkili maddesi liderliktir. Uzun dönemli başarı ise bütün bunların akılcı şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesinden oluşur.

Eğitimdeki Başarısıyla Ön Plana Çıkan Ülkeler

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin ilkokul, ortaokul, lise öğrenimine devam etme durumları, ülkedeki eğitim şartları, bilgiye ulaşmadaki kolaylık ya da zorluk gibi maddelerden ortaya çıkan sonuç iyi kalitede ve sisteme sahip ülkelerin belirlenmesini sağlıyor. Batı ülkelerinin eğitim sistemi çok iyi olduğu düşünülse de bazı doğu ülkeleri yapılan analiz ve değerlendirmelere göre ilk sıralarda görülmektedir. En iyi eğitim sıralamasına göre; Güney Kore, Japonya, Singapur, Hong Kong, Finlandiya, Birleşik Krallık, Kanada, Hollanda, İrlanda, Polonya ilk onu oluşturmakta.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar