Waldorf Eğitim Yaklaşımı

Waldorf Eğitim Yaklaşımı

Waldorf eğitim yaklaşımı 1919 yılında geliştirilmiş bir eğitim programıdır. Eğitimde amaç sanatla birlikte bütüncül bir program ortaya çıkarmaktır. Çocukların duygusal, sosyal, ahlaki, ruhsal, fiziksel ve zihinsel açılardan çok yönlü olarak gelişebilmesini sağlanmıştır. Çocukların aidiyet duygularıyla yetişmelerini ister.

Bu sınıf ortamı çocukların estetik ve düzen içerisinde geliştirilmesi için tüm duyu organlarını kullanması gerektiğini savunur. Duvarların, mobilyaların ve materyallerin renkleri oldukça önemlidir. Sade ve göz yormayan seçimler tercih edilir. Doğal malzemelerden yapılmış mobilyalar kullanılır. Waldorf anasınıflarında ortam bir evin uzantısı gibidir. 7 yaşından önceki çocukların akademik eğitim almalarının uygun olmadığı, çocukların en önce çocuk olmaları beklenir. Akademik hırs ile yarış içine sokulmayan çocuklar bu eğitim ile kişisel ve zihinsel gelişimlerini destekler.

Waldorf Eğitim Yaklaşımı

Waldorf Eğitim Yaklaşımı

Bu programda öğretmenler çocukların her birinin farklı kişilikte ve özellikte bireyler olduklarını kabul eder. 3 duyguyu benimseyen bu öğretmenler saygı, heves ve emniyet duygularını ön plana çıkartırlar. Hayatlarının ilk 7 yılını çevrelerinde olup bitenlerle geçiren çocuklar, öğretmenlerinin desteğiyle uygun uyaranları öğrenirler. Oyunlar ile birleştirilmiş çocuğun ilgisini canlı tutacak eğlenceli ve keyifli dersler eşliğinde ilk yazma, sonra okuma öğretilir. Öğretmenlere düşen görev ise özgür insanlar yetiştirmektir. Çocukların hayal güçlerini ortaya çıkmasına yardımcı olan, duygusal zekalarını ön planda tutabilen bireyler yetiştirmeye çalışırlar.

Waldorf Sınıfında Kullanılan Materyaller

Tamamen doğa ile iç içe bir yaşamı tercih eden bu yaklaşımda öğrenciler, teknolojiden uzak sadece doğal araçlarla ilişki kurarlar. Sınıflarda plastik oyuncak yoktur. Tahta, pamuk, ağaç dalları, yün gibi doğal maddelerle, ahşaptan yapılmış oyuncaklar vardır. Bunların yanı sıra çam kozalakları, mısır koçanları, ipler, bez parçaları, deniz kabukları ve mendiller, ahşap bloklar, taşlar gibi herkesin ulaşabileceği çevre dostu oyuncaklar kullanılır. Sınıf, bir ev uzantısı şeklinde olmakla birlikte anne rolünü üstlenen öğretmen özellikle kadın seçilir. Öğretmenler ve çocuklar birbirlerini çok iyi tanırlar bu sayede öğretmenler çocukların eğitimleri için en uygun yöntemi belirlerler.

Aile katılımı ve desteğinin çocukların gelişiminde önemli bir etken olduğunu savunan bu eğitimde, aileler okula davet edilir, kaynaşmayı sağlayıcı ve destekleyici etkinlikler yapılır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar