Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modellerinin Uygulanışı

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modellerinin Uygulanışı

Ters yüz edilmiş sınıf modelleri günümüzde yeni bir eğitim modeli halini almıştır. Öğrenciler yüze yüze eğitimin yanında sınıf dışı geliştirilmiş aktiviteler de yaparlar. Böylelikle  teknolojinin de yardımıyla ders kaynaklarını takip ederler. Harmanlanarak yapılmış bu öğrenme ilköğretim, ortaöğretim kademelerinin yanı sıra yükseköğretim programlarında da geçerliliğini arttıran bir yaklaşım haline gelmekte. Harmanlanmış öğrenmenin etkileşimiyle ortaya ters yüz edilmiş sınıf modeli çıkar.

Ters yüz eğitim programı son birkaç yılda yükseliş göstermektedir. Bu öğrenmede amaç verilen ders konularının önceden kaydedilerek dijital ortamda aktarılmasıdır. Böylelikle öğrenciler kendi öğrenme hızlarına uygun şekilde ve kendi tarzlarına göre konuları öğrenir, önemli konuları anlamadan başka konulara atlama olasılıkları düşmüş olur. Konuları yardım almadan kendi kendine öğrenen öğrenciler, sınıf ortamında tekrar ve pratik yapma imkanı bulurlar. Eğitmenler ya da öğretmenler de sınıfta yürütülen bireysel ya da grup sunumları sırasında öğrencilerin kendi öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak, kişisel bir yönlendirme sunarlar. Buna benzer bir uygulama yükseköğretimde de gerçekleşir. Eğitmenler öğrencilerin problem çözme, eleştirel yaklaşım ve insiyatif gibi yetkinlikleri kazanmasına yardımcı olur.

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modellerinin Uygulanışı

Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modellerinin Uygulanışı

Yapılan araştırmalar ters yüz edilmiş öğrenme yönteminin pedagojik ve psikolojik olarak değerlendirildiğinde daha avantajlı olduğu gözlemlenmiştir. Kendi öğrenme hızlarında konulara hazırlanmasına, gözden geçirmesine ve belirli bir oranda esnekliğe sahip olmalarını sağlar. Bu yaklaşım öğrencilere daha fazla sorumluluk yükler, konu üzerinde yetkinlik kazanamaya yönelebilir.

Ters yüz edilmiş eğitim yaklaşımı üniversite sınıflarına çeşitli farklılıklarla entegre edilir. Bunlar;

  • Geleneksel ters yüz edilmiş sınıflar: öğrenciler ders öncesinde dijital kaynaklar yardımıyla ders konularını öğrenirler. Öğretmenlerden kişiselleştirilmiş geri bildirim alınır.
  • Tartışma odaklı ters yüz edilmiş sınıflar: öğretici videolar sınıfta yüz yüze fikir alışverişi için zemin hazırlar. Konuları derinlemesine analiz yapabilmek için önemlidir.
  • Kanıt odaklı ters yüz edilmiş sınıflar: sürece odaklanmış bir modeldir. Eğitmenler kendi çalışmalarını videoya kaydederler ve öğrenciler ile paylaşırlar.
  • Grup odaklı ters yüz edilmiş sınıflar: diğer öğrenciler ile etkileşim kurularak yapılır. Ekipler halinde konular çalışılır.
  • Sanal ters yüz edilmiş sınıflar: eğitmenler dersleri video şeklinde öğrenciler ile paylaşırlar. Çevrimiçi ödevler verilir.

  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar