Teknoloji Destekli Eğitim Sistemi Nedir?

Teknoloji Destekli Eğitim

Teknoloji destekli eğitim günümüzde; bilginin elde edilmesi, kazanılan bilginin bireylere aktarılması bununla birlikte yayılması amacıyla kullanılmaktadır. Bilgi teknolojileri günlük hayatı kolaylaştırıcı bir etken haline gelmiştir. Son zamanlarda eğitim öğretim alanlarında anlamlı şekilde öğrenmenin gerçekleşmesinde, teknolojinin rolünün büyük olduğu yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu gözlemlenmiştir.

Öğrencilere bilgi ve becerileri kazandırmak için çeşitli teknolojik araçlardan yararlanılması gerekmektedir. Öğretmenlerin öğretim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilir olması bu alandaki uzmanlığına ve yeterliliklerine bağlıdır. Çağın getirdiği yenilikler ile öğretme-öğrenme sürecinde öğrencilere rehberlik yapmak için teknolojiyi verimli ve etkin halde kullanmayı bilmeleri gerekir.

Konunun amacına göre seçilecek araç gereçler, öğrencilerin anlama seviyelerini ve bilginin kalıcı olmasını etkilemektedir. Eğitimde telnolojiyi ve bilgisayarı kullanan bireylerin ve öğrencilerin kendilerine güven ve yeterliliklerinin olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.

Eğitimde Teknolojinin Amacı

Eğitimde Teknolojinin Amacı

Eğitimde Teknolojinin Amacı

Eğitimde teknolojinşn amacı insanın gelişmesine etkili ve kalıcı şekilde katkı sağlamaktır. Son teknolojilerin kullanılması, öğrencilerin daha hızlı,daha kolay, daha kalıcı ve etkili öğrenmelerine destek olacaktır.

Öğretim teknolojisinin donanım ve yazılım araçları, televizyonlar, tepegözler, filmler, bilgisayarlar oluşturmaktadır. Öğretimde vazgeçilmez olarak kullanılan öğe multimedyadır. Multimedya video,ses görüntü ve yazılı metinlerin bir arada kullanılmasıyla oluşur. Fikri, olayı, yeri, konuyu açıklamak için multimedya bilgisayarda kullanılır. Bilginin işitsel ve görsel olarak öğrenilemesini sağlama, bilgiye aktif olarak erişme ve kullanabilme deneme yanılma ve hata yapma ile öğrenmelerini sağlamada önem arz eden teknolojik ürünlerin başında gelir. Eğitim materyalleri; laboratuvar, kütüphane, araç gereç öğrencilerin birebir ya da grupça öğrenmelerini sağlar. Fen bilimleri eğitiminde bilgisayar desteğinin olayları merak etme, öğrenmeyi kolaylaştırma bazı deneyleri sınıfta gerçekleştirebilme, animasyon video, ses, resim, gibi çoklu ortam teknikleri sayesinde öğrenmeyi destekli ve zevkli hale getirmesi gözlemlenmiştir.

Öğretim sürecinde bilgisayarın yaygın şekilde kullanıldığı bilinmekte. Öğretim yöntemlerine yüz yüze eğitimin yanı sıra Bilgisayar Destekli Öğretim (BDÖ), Uzaktan Öğretim (UÖ), İnternet Destekli Öğretim (İDÖ) yöntemleri kullanılmaya başlamıştır. Teknoloji destekli eğitimin öğrencilerin başarısının artması, üst düzey düşünme becerisi geliştirme ve kavrayarak öğrenmeyi sağlamada etkin rol oynadığı görülmektedir. Teknolojik donanım, alt yapı eksikliklerinin giderilmesi bununla beraber uygun öğrenme ortamlarının sağlanması gerekmektedir.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar