Spor Eğitiminin Öğrenciler Üzerinde Etkisi

Spor Eğitiminin Öğrenciler Üzerinde Etkisi

Spor eğitiminin her yaştaki öğrenciye yararlı olacağı herkes tarafından bilinmektedir. Spor belirli seviyede fiziksel güç ve beceri kullanmayı gerektiren, eğlenceli etkinlikler ve yarışmalardan oluşan bir disiplindir. Sosyal gelişim, fiziksel, zihinsel ve bilişsel gelişimi amaçlayan oyun veya yarışma formunda olan kendine göre kuralları olan, tek ya da takım halinde yapılan etkinliklere denir. Sistemsel çalışma, hedef, başarı kombinasyonlarının bütünüdür. Spor yapan bireyler ya da çocuklar disiplin eşliğinde hedef koyarak başarıya ulaşmaya başlarlar.

Sistemli çalışma ve disiplinle ilgili problemlerin olduğu çocuklara, uzmanların ilk vereceği öneri spor eğitimi olacaktır. Spor ile enerjisini atan, sosyal gruba bağlı olan çocuk mutlu olur, kazandığı başarı motive edicidir. Sağlığı, görüntüsü ve becerileri yerinde olan bireyin toplum içinde saygı uyandırdığı görülmüştür. Spor yapan çocukların ders başarısının yükseldiği, toplum ve arkadaşları tarafından onaylandığı ve sevildiği gözlemlenmiştir. Bu etkiler çocuğun akademik başarısını olumlu yönde etkiler.

Spor Eğitimi

Spor Eğitimi

Spor Yapan Çocukların Kazanımları

Ergenlik dönemindeki bireylerin kötü alışkanlıklardan korunmak, enerjiyi doğru kullanabilme , sosyalleşme ve özgüven duygusunun arttırılması için takım sporlarına yönlenmesi yerinde karar olacaktır. Yapılan araştırmalarda spor yapan öğrencilerin yapmayanlara göre zihinsel aktivitelerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Problem çözebilen, analitik düşünen bireyler uyku ve beslenmesine dikkat ederek okul başarılarını arttırabilirler. Spor ve fiziksel aktiviteler psikomotor becerilerinin yanında psiko-sosyal ve zihinsel gelişimlerine de katkı sağlayacaktır. Büyüme gelişimini eklem, kas ve kemik gelişiminin hızı diğer bireylere göre fazla olacaktır. Bunların yanı sıra dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkı sağlayan spor bireyin kendini daha iyi ifade etmesine yardımcı olur. Sporun içinde problem çözme yeteneği de gelişir. Böylelikle farklı düşünmeyi ve taktik geliştirmeyi kolaylaştırır. Kendini zinde hisseden bireyin stresi de azalır, psikolojik rahatlamada yaşar.

Sportif faaliyetlere düzenli devam eden birey okul başarısını yüksek tutmada, düzenli ve disiplinli olmada, iletişim kurmada, hırçınlığın azalmasında, mutlu olmada ve sorumluluk duygularını artırmada olumlu etkiler azımsanmayacak şekilde artmaktadır. Eğitim öğretim hayatı süresince kendini yetiştirmede spor ve beden eğitimi derslerinin önemi beden eğitimi öğretmenleri ve sportmenler tarafından vurgulanmaktadır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar