Sınıf Ortamında Karşılaşılan Sorunlar

Sınıf Ortamında Karşılaşılan Sorunlar

İlkokulda istenmeyen öğrenci davranışları bir disiplin sorununu gösterir. Eğitim öğretimde yürütülen büyük bir problemi gösterir. Eğitim çabalarına engel olan koşullar ve davranışlar dersin akışını ve işleyişini bozar. Sınıfta istenmeyen davranışlar eğitim-öğretim akışını, bununla birlikte fiziksel ve psikolojik huzursuzlukları ortaya çıkarır. Sınıfta yaşanan bu olumsuzluk öğretmeni, öğrencileri ve dersin kendisini etkiler. Öğrencilerin yaşayışları, cinsiyetleri, sosyo ekonomik düzeyleri, yaşayış biçimleri, psikolojik özellikleri gibi etkenlerle istenmeyen öğrenci davranışları ortaya çıkabilir.

İstenmeyen Öğrenci Davranışları

İstenmeyen Öğrenci Davranışları

Karşılaşılan Sorunlara Çözümler

Davranışlar zamana ve mekana göre özellik kazanırlar. Derslere göre, öğretmenlere göre, yaş aralıklarına göre farklılık gösterir. Derse hazırlıksız  gelme, derse devam etmeme, derse geç gelme, gereksiz sınıf içerisinde konuşma, kendisine ve arkadaşlarına zarar verme, uzun süreli hayal kurma, ders dışı etkinliklerle  uğraşma gibi tutumlar sıkça gözlenen istenmeyen öğrenci davranışları arasındadır.  Bunların yanı sıra temizlik ve görgü kurallarının ihlal edilmesi kopya çekme, öğretmenlere ve sınıf arkadaşlarına kaba davranma, arkadaşlarını rahatsız etme, küfürlü konuşma, söz almadan konuşma gibi davranışlar dersin işleyişini olumsuz yönde etkilemektedir.

Aile, çocuğun davranışlarının şekillenmeye başladığı ilk yerdir. Örnek alındığı temel davranışların kazanıldığı yer olduğu için ailenin bu konuda dikkatli davranması gerekir. Sınıf ortamında görülen istenmeyen davranışlar aileden kaynaklanan tutumlar olabilir.  Öğretmenin aileyi tanıması ve ilişki kurması ortaya çıkabilecek olumsuz davranışların olmasında ve önlenmesinde etkili olacaktır. İstenmeyen olumsuz davranışları ortadan kaldırabilmek için öğretmen, gözleriyle sınıfın tümünü gözlemlemeli; görebileceği bir yerde konumlanmalıdır.  Öğrencileri motive etmek, ilgilerini çekmek, derse olan ilgilerini arttırmak, güncel konuları tartışmak, mantık ve zeka oyunları ile ders işlemek gibi etkinlikler çıkabilecek olumsuz davranışları önlemede etkili olacaktır. Sınıf kurallarının belirlenmesi özellikle öğretmenin öğrencilerle ilk tanıştığı derste beklediği davranışları açıklaması, kurallar koyması öğrenciler açısından iyi olacaktır. İstenmeyen davranışı yapan öğrenciyi dolaylı veya sözlü şekilde uyarmak öğrenci üzerinde etkili olabilir. Öğrenciye sorumluluk vermek istenmeyen öğrenci davranışlarında yararlı bir yöntem olacaktır. Ayrıca öğrenci ile konuşmak çözülemeyen durumlarda karşılıklı fikir alışverişi ya da sorunun çözümü ile ilgili  konularda ortaya çıkartılıp çözüm yolu bulunmalıdır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar