Okul Öncesi Eğitimde Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı

Okul öncesi eğitiminde Reggio Emilia yaklaşımı İtalya’nın Reggio Emilia kasabasından çıkmıştır. Özellikle okul öncesi çocukların eğitimine önem veren bir yaklaşımdır. Bu okul sadece bu kasabada bulunur. Başka yerlerde ise sadece bu yaklaşımın felsefesinden etkilenen okullar vardır. Ülkemizde de Reggio Emilia programından ilham alarak eğitim veren okullar vardır.

Reggio Emilia Programının Özellikleri

Bu yaklaşımda çocuklara bakılacak olursa; meraklı, işbirlikçi, becerikli ve hayal gücü gelişmiş nitelikteki çocuklardır. Çocukların çevreleriyle, çevreye duyduğu merakla proje çıkartmaya meyilli olurlar. Bu yaklaşım sıradan eğitim yöntemlerine karşı bir sistemdir. Çocuğa bir şeyler öğretmek dışında, çocuğun kendisinden öğrenilmesi gerekenler olduğuna inanılır. Reggio Emilia okulundaki projeler eğitimlerindeki önemli bir bölümdür. Çocukların ilgi ve merakları bu projelerin ortaya çıkmasına sebeptir. Bu çıkan projeler kendiliğinden müfredatı geliştirirler. Çıkan projelerle; yaratıcılık, estetik, işbirliği gibi alanlarda gelişimini de destekler. Yaklaşımın 3 öğretmeni vardır. Birincisi çocuğun kendisi, ikincisi çocuğun öğretmeni ve üçüncüsü ise çevredir. Yaparak ve yaşayarak deneyimler ve kendisinin öğretmeni olur. Yol gösterici ve rehber öğretmendir. Çevrede yeni deneyimler ve kazanımlar öğretir. Yeni yaşantılar fark edilir merak duyulur ve öğrenme gerçekleşmiş olur.

Reggio Emilia Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı

Sanata değer veren bir eğitim şeklidir. Zengin materyaller ile eğitim devam ettirilir. Sınıfta aynaların bulunması kendilik bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Dış dünyadan kopmaması için kapılar ve duvarlar camdan yapılmıştır. Tahmin etme, gözlem yapma, planlama gibi beceriler desteklenmiş olur. Çeşitli materyaller; boncuklar, kurumuş yapraklar, kil hamuru, ağaç dalları, düğmeler, çeşitli boya kalemleri kullanılır. Sınıflar ise piazza denilen ortam kullanım alanlarıdır. Çocuklar istediği etkinlikleri istedikleri sınıflarda yapabilirler. Kum masaları, müzik aletleri bu okullarda mevcuttur. Bazı merkezlerde ailelerin tasarımı el yapımı kuklalar bulunur. Plastik ya da ucuz malzemeden yapılmış oyuncaklar asla yoktur. Kullanılan materyallerin çoğu geri dönüşümlüdür.

Büyüme çağındaki çocuğun gelişimini engelleyenleri özellikle geleneksel eğitimi ortadan kaldırmak ilk amacıdır. Geleneksel ve katı kurallardan uzak özgün bir şekilde çocuğu araştırmaya teşvik eden bir eğitim yaklaşımıdır. Eğitim her çocuğun hakkı düşüncesiyle kaliteli eğitim vermek adına aile ve toplumun işbirliği ile devam etmesi temeline dayalı eğitim yuvasıdır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar