Müzik Eğitiminde Kodaly Yaklaşımı Neden Tercih Ediliyor?

Müzik Eğitiminde Kodaly Yaklaşımı

Müzik eğitiminde Kodaly yaklaşımı müziğe uygunluğu önde gelen öğretim tekniğidir. Bu yöntem Macar besteci Zoltan tarafından geşliştirilmiştir. Macaristanda iki yaş ve altındaki çocuklarda yapılan araştırma ve çalışmalarda her gün şarkı dinleyen söyleyen çocukların, konuşmada ve müzik derslerinde, başka çocuklardan önde olduğu görülmüştür.

Bu yöntemde müzik ve dans birleştirilir. Derste çocuğun yaratcılığının ortaya çıkması hedeflenerek daha kolay öğrenmesi sağlanır. İlkokul çağında öğrencilerin kişiliklerinin oluşumuna temeller atılır. Erken yaşta düzenli şekilde kulağı geliştirilmiş olan çocuk belli bir müzik anlayışına sahip olur. İlkokul döneminde alınan müzik eğitimi çok fazla alanla ilişkilidir.

Müzik Eğitiminde Kodaly Yaklaşımı

Müzik Eğitiminde Kodaly Yaklaşımı

Kodaly yaklaşımına göre çocuklar oyun oynamaktan hoşlanmaktadır ve dansıda oyunun içine katarlar. Böylelikle dansında etksiyle müzik dersine ilgi daha çok artar ve öğretilen şarkılar oyunlaştırılır. Şarkı dağarcığı geleneksel halk şarkılarından seçilir. Kodalyde insan sesi, el çırpma, şarkı söyleme gibi etkinlikler yapılır. Bilinenden bilinmeyene doğru bir yol tutumuyla, nota okuma ve yazma, müziksel işitme, ritmik hareketler, şarkı söyleme ve dinleme gibi basamaklardan oluşur. Çocuğun bildiği şarkılar kulaktan öğrenme metoduyla başlamalıdır.

Doğumdan itibaren müzik eğitiminin başlamasını savunan bu yöntem 2-3 yaşına gelmiş çocuğun temel müzik kavramları olan, şarkı söyleme, el çırpma, dans etme ve oyunlar ile kazandıkları becerileri, kulak eğitimi ve şarkı söylemeyle bağlantılıdır. Kodaly yönteminde el işaretleri ve nota adlarından oluşan heceler kullanılmakta. Aile ile öğretmen ilişkisi önemlidir. Evdede yapılan şarkı ekrarları gelişme açısından etkili olacaktır. Doğru vuruş yapabilme, ritim tutabilme, şarkıya uygun hareketler yapma yöntemin ana maddelerini oluşturur.

Kodaly Yönteminde Kullanılan Yöntemler

  • Bağıl solmizasyon yöntemi, bu yöntemde şarkılar öğretilirken majör ve minör tonlar kullanılır.
  • Fonomoni ( el işaretleri), tonal hafızayı çabuk ve kalıcı kılmak için kullanılır.
  • Ritim süresi heceleri, ritim çubukları yardımıyla ta hecesiyle öğrenir.

 

Dokunma, sallanma ve yürümeyi zevkle yapan çocuklar, ritim içeren oyunlara katılma isteği, müziğe karşı ilgilerinin ve sevgilerinin artmasıyla yöntem amacına ulaşmış olur. Derse karşı istekli olan, zevk alan ve içsel olarak güdülenmiş çocukların müzik dersinde başarısın artması da gözlemlenecektir.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar