Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi Nedir?

‘Montessori eğitimi nedir?’ denilince çoğu kişinin aklına ahşap oyuncaklar, yapbozlar, tangram tarzında materyaller gelir. Eğitim setlerini kapsayan, sınırlı bir model değildir. Geniş bir tanımı ve görüşleri olan sistemi vardır.

Anne babaların çocukları için son zamanlarda araştırdıkları ve duydukları kavramlar arasında ‘Montessori eğitimi nedir?’ sorusu ön plana çıkmakta. Montessori, bireysel becerileri ve ilgi alanlarına yönelik, her çocuğun farklı öğrenme hızı olduğunu kabul eden, yaşayarak öğrenmeyi, işbirlikli oyun oynamayı temel alan bir eğitim bilimidir. Çocuğun kendi kendine yetecek olması ve kişiliğinin oluşumu üzerine planlanan eğitim metodudur. Her çocuğun duygularına ve ruhuna önem veren bu yaklaşım, temel ilkeler çerçevesinde hareket eder. Bu ilkeler çerçevesinde çocukların özgürce keşfedebildiği,  kendi hatalarını deneyimleyerek telafisini yapabildiği, sosyal ilişkileri kendi istedikleri gibi kurabileceği, özgürce seçimler yapması bu eğitimin olmazsa olmazıdır.

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi Nedir?

Montessori Eğitimi İlkeleri

Montessori ilkelere dayalı eğitim yaklaşımıdır. Bu ilkeler şu şekildedir.

  • Çocuğun Kişiliğine Ve Seçimlerine Saygılı Olma

Her çocuğun farklı olduğunu kabul eden bu sistem, çocuğun kişiliğine, gelişimine, isteklerine ve öğrenme şekline saygılı olmaktadır. Montessori çocuğa ‘kuru boya ile hayvan temalı resim çizeceğiz’ demez. Çocuk isterse resim yapar konusunu, ortamını ve kullanacağı boyayı kendisi seçer. Bu şekilde büyüyen çocuklar bağımsız olurlar. Bu bireyler hem kendine hem başkalarına saygılı olmaktadırlar.

  • Çocuğun Gelişiminde Olan Kritik Dönemleri Dikkate Alır

Çocuğun gelişim dönemindeki kritik dönemi yoğun faaliyetler ile destekleyerek, olumlu davranışa dönüştürmeyi amaçlar.

  • Farklı Yaş Grupları İle Bir Arada Eğitim Verilir

Bu metod farklı yaş grupları ile bir arada alınırsa, karma yaş grubu; küçük yaştaki çocuklar büyük çocukları taklit ederek öğrenir, büyük yaş küçüklerle liderlik rollerini geliştirerek fazla yaş farkından doğacak olumsuzlukların önüne geçer.

  • Montessori Materyalleri

Duyuları harekete geçirerek, öğrencinin kendi hatasını fark etmesine, telafi ve kontrol sağlamasına yardımcı olur.

  • Müfredat Programı

Öğrenciyi merkeze alan, öğretmene rehberlik görevi veren ilkedir.

Dünyada daha yaygın kullanılan montessori, ülkemizde 0-6 yaş aralığında okul öncesi dönemde kullanılmaktadır. İlköğretim çağındaki çocuklarda da kullanılmaya başlanmıştır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar