Gölge Öğretmenin Eğitimdeki Rolü

Gölge Öğretmenin Eğitimdeki Rolü

Gölge öğretmen son zamanlarda özel ilgi gereken çocukların sosyalleşmesinde önemli noktaya geldi. Bazı çocuklar yaşıtlarından farklı özelliklere sahip olabilirler bu yüzden okul zamanında ekstra bir ilgi ve desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu devrede gölge öğretmenlerin desteği önemlidir. Eğitimde kaynaştırma içinde gölge öğretmenden faydalanılır.

Gölge öğretmen; otistik, içine kapanık, down sendromlu, sosyal becerisi olmayan gibi nitelikler taşıyan çocuklara her alanda arkadaşlık eden, rehberlik eden, ortama kaynaşmasını sağlayan kişilerdir. Gölge öğretmen çocukların seviyesine inerek eğitici oyunlar oynar ve konuşma terapileri uygular. Kitap okuyup, müzik dinleyip çocuğa rol model olurlar. Okula giden çocuklara ise evde dışarıda ve okulda rehberlik ederler bu destek sayesinde aileler çocuklarındaki gelişimlerden haberdar olurlar. Gölge öğretmenlik; sabır, merhamet, bilgi, şefkat ve donanımı gerektirir. Pedagojik bilgi ve tecrübeye sahip gölge öğretmenlerin planladığı süre sonunda çocuklarda büyük derecede gelişmeler gözlenir. Parkta oyun oynamaktan çekinen çocuklar, sonraları yaşıtlarıyla uyumlu hale gelir, ve ortama ayak uydururlar. Down sendromlu çocuklar gölge öğretmene ihtiyaç duyarlar, donanımlı öğretmenlerin down sendromlular için çok yararları vardır. Yeme, içme, yürüme, konuşma, giyinme, sosyalleşme ve tuvalet eğitimi gibi becerilerde gölge öğretmen başarılı sonuçlar alınmasına yardımcı olur.

Gölge Öğretmen

Gölge Öğretmen

Gölge Öğretmenin Çocuğa Yararları

Gölge öğretmeni normal öğretmenden ayıran farklılıklar vardır. Gölge öğretmen daha özel yapıdaki kişilerle ilgilenir. Bu nedenle ilgi sahası gereği, öğrencilerin özelliklerini derinlemesine takip etmesi gerekir. Ailelerin gölge öğretmen seçimi konusunda dikkatli davranmaları gerekir. Her işi yaparım diyen öğretmen gölge öğretmen olamaz.  Gölge öğretmen bir takım görevleri yerine getirmek zorundadır. Bunlar; davranış problemleri yaşayan öğrencilerin olumsuz davranışlarının azaltılmasını sağlamak, çocuğa okul hayatında özel ihtiyaçlarında ve kişisel özelliklerinde dikkat edilecek hususları anlatması ve eşlik etmesi gerekir. Sorumlu olduğu öğrencinin sınıf ortamında gereken kurallara ve uyarılara dikkat etmesini sağlar. Sınıfta işlenen konuyu öğrencinin kapasitesine uygun bir düzenleme ile tekrar anlatır, derse katılımını sağlar. Öğrencinin dikkatini derse vermesini, odaklanmasını yaşıtlarıyla sağlıklı iletişim kurmasını, sınıfta aktif rol almasını ve sosyal becerilerin gelişmesini destekler. Sınıf dışındaki teneffüs, okul gezisi, etüt gibi ortak alanlarda okula uyum sağlaması ve iletişim halinde olması için yardımcı olur.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar