Eğitimin Yeni Anlayış Şekli Çoklu Zeka Kuramının Etkileri

Eğitimin Yeni Anlayış Şekli Çoklu Zeka Kuramının Etkileri

Eğitimin yeni anlayışı çoklu zeka kuramı herkesin aynı konuyu aynı şekilde öğrenmediğini savunur. 1983 yılında Harward Üniversitesi, öğretim üyesi Horward Gardner tarafından eğitime yen yaklaşım olarak çoklu zeka kuramını geliştirmiştir. Gardner’e göre zeka tek bir boyutta sözel ya da sayısal şekilde değildir. Farklı boyutlarla ele alınması gerektiğini savunmuştur. Çocukların beyninde 8 tane farklı şekilde zeka kuramı olduğunu fark etti.

Eğitimin Yeni Anlayış Şekli Çoklu Zeka Kuramının Etkileri

Eğitimin Yeni Anlayış Şekli Çoklu Zeka Kuramının Etkileri

 Zeka kuramları şunlardır;

  • Görsel mekansal zeka: gözler ile düşünme yöntemidir. Çizgiler, şekiller, semboller, çevreyi anlamada gözleri kullanmak, gözde canlandırmak bu zeka türüne aittir. Görülen her şey somutlanarak gözde canlandırılabilir.
  • Sözel dilsel zeka: sözcükler aracılığıyla düşünme, ifade anlatım, şiir, öykü, soyut düşünme, dili aktif kullanma gibi becerilerden oluşur.
  • Bedensel kinestetik zeka: hareketler yardımıyla kendini ifade edebilme, mimik ve jestler ile beyin ve beden koordinasyonu kullanabilme. Rol yapma, dans, spor gibi alanlarda kendini gösterir.
  • Mantıksal matematiksel zeka: düşünme dili tam anlamıyla sayılar, semboller ve şifrelerden oluşur. Hesaplamalar, problem çözme, neden- sonuç ilişkisi kurabilme gibi beceriler fazlaca gelişmiştir.
  • Sosyal zeka: bu bireyler sözlü ya da sözsüz iletişim yeteneğine sahiptir. İnsanların duygularını ve düşüncelerini algılayabilme, yorumlayabilme, empati kurma gibi sosyal iletişim gerektiren alanlarla başarılıdır.
  • Kişisel içsel zeka: kendini tanıma, kendisi olabilme ve farkında olma konusunda yetenekli bireylerdir. Koydukları hedefler doğrultusunda sağlama adımlar atar, gelişimlerine önem verirler.
  • Doğa zekası: doğaya ve doğadaki canlılara merakları fazladır. Farklı canlılar arasındaki ilişkiyi inceler, insanın var oluşuyla ilgili merak oluşturur.
  • Müziksel zeka ritmik zeka: nota, ritim, ses ve müzik zekası olan bireyler çevreden duydukları tüm seslere karşı duyarlı kişilerdir. Sesle olan her şey ilgilerini çeker. Hiçbir müzik eğitimi almadan enstrüman çaldıkları görülebilir.

Zeka her zaman gelişen ve geliştirilmesi gereken bir olgudur. Kişinin kendine yapacağı yatırım zekasına yaptığı yatırım olacaktır. Öğretmenin zeka türleri konusunda ön bilgiye sahip olması önemlidir. 7-12 yaş aralığında kullanılabileceği böylelikle öğrencilere yararlı olabileceği göz önünde bulundurularak bu zekalara yönelik etkinliklere çokça yer verilmelidir.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar