Eğitimin Vazgeçilmez Desteği Kütüphaneler

Eğitimin Vazgeçilmez Desteği Kütüphaneler

Eğitimin vazgeçilmez desteği kuşkusuz kütüphanelerdir. Kitapların saklanıp okuyucuların hizmetine sunulduğu yerlere kütüphane denilir. İnsanlık tarihinin ilk kütüphaneleri Sümerliler dönemindedir. Milattan önce 2600 lü yıllarda çivi yazısı ile oluşturulan bu tabletler arşivlenmiştir. Bugünkü kütüphaneler ise Avrupa’daki Rönesans hareketleri ve aydınlanma çağı ile gelişmelerini göstermiştir. Farklı amaç ve özelliklere sahip çeşitli kütüphaneler vardır. Kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemini bu dönemden sonra ortaya çıkmıştır. Türkiye’deki ilk kütüphane bilgilerine Orta Asya’da Uygarlar döneminde rastlanmıştır. Yapılan kazılarda 30.000 adet yazma tabletler bulunmuştur.

Cumhuriyetin ilk yıllarında ise Türkiye’de kütüphanelerin eğitimdeki yeri ve önemi daha çok hissedilmeye başlanmıştır. Ulusal ilk kütüphane Ankara’daki Milli kütüphanedir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyete 1946 yılında başlamıştır. 8000 basılı Eser içeren bir arşive sahiptir.

Eğitimin Vazgeçilmez Desteği Kütüphaneler

Eğitimin Vazgeçilmez Desteği Kütüphaneler

Kütüphanelerin Eğitime Ve Öğrencilere Katkıları

Okulların tüm kademelerinde kütüphanenin varlığı ve niteliği okul başarısında önem arz eder. Kaynak ve arşivleme sistemine sahip olan kütüphaneler öğrencilerin ihtiyaç duyduğu bilgilere erişimini kolaylaştırmak için kurulmuştur. Okul kütüphanelerinin önemi güvenilir bilgiye ulaşmada, farklı yaklaşımlara ve alternatifleri bulmaya yardımcı olur. Sosyal paylaşım olanakları sağlar. Sessiz ortam olması sebebiyle etkili okuma gerçekleştirilir. Kütüphane personelinin olmasıyla aranan kitap hızlı şekilde bulunur. Masa, sandalye, ışıklandırma, sıcaklık, hava prensiplerine göre tasarlanır. Kütüphaneler eğitim öğretim hayatında önemli bir yere sahiptir. Cevabı bulunamayan sorulara yardımcı olur. Fazla sayıda kitap barındıran kütüphaneler bilgi birikimi arttırarak eğitim hayatına başarılı bir şekilde katkı sağlar. Sadece bulundukları kitaplar ile değil sundukları ortamlar ile de hayatımıza katkı sağlarlar. Çalışma ortamımızın olmadığı durumlarda ya da verimli çalışma yapmak için kütüphanelerin sessiz ve sakin ortamından yararlanılır.

Eğitimi kütüphanelerden ayrı olarak düşünmek çok zordur. Eğitim ve kütüphane birbiriyle ilişkilidir ve birbirinin tamamlayıcısıdır. Her türlü düşünce ve sanat eseri ürünlerinin toplandığı, korunduğu ve gelecek nesillere aktarıldığı olanakları hazırlamada ve bunlardan yararlanmada kütüphaneler etkin rol oynar. Eğitim kurumlarındaki eğitimin kalite konusunda kütüphaneler doğrudan etkilidir. Eğitimin ve öğretimin vazgeçilmez temel taşı kütüphanelerdir. İnsanlık tarihinin her döneminde bilginin var olduğu ve korunduğu merkezler olarak kalacaktır.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar