Eğitime Yeni Yaklaşımların Etkisi Nasıl Olur?

Eğitime Yeni Yaklaşımların Etkisi Nasıl Olur?

Eğitime yeni yaklaşımların etkisi teknolojisin gelişmesiyle birlikte daha da belirgin hale geldi. Ciddi bir değişim süreci geçiren eğitim alanı değişen ihtiyaçlara göre farklılık gösterir. Öğrenciye göre şekil alan yeni yaklaşımlar ortaya çıkmakta.

Teknoloji araçlarından yararlanılan eğitimde, akıllı tahtalar, tablet yardımıyla uygulamalardan faydalanma gibi sonuçlar ortaya çıkar. Teknoloji araçlarını kullanan öğrenciler daha kolay tekrar yapabiliyor. Böylece bilgilerin kalıcılığı artmış oluyor. Teknolojinin amaç değil araç olduğu unutulmaması gereken bir kavramdır. Bu gelişmelerin olumlu yönleri eğitim sektöründe kullanılır. Uzman eğitmenlerin ve öğretmenlerin yeni yaklaşımlara hakim olması öğrenciler açısından iyi olacaktır. Mentor rolünü ve içerik üretimini iyi şekilde yapan öğretmenler ile öğrenme daha sağlıklı ve etkili şekilde olacaktır.

Eğitime Yeni Yaklaşımlar

Eğitime Yeni Yaklaşımlar

Uygulanan Yeni Yaklaşımlar

Etkileşim halinde ve proje tabanlı öğrenmede öğrenciler öğrenme sürecinde aktif rol oynuyor. Artık Türkiyede de uygulanan e- öğrenme programlarında ise, sınıf içinde olan eğitim uygulama materyalleri ile desteklenerek olur. Bu uygulama sayesinde öğrenciler, istedikleri yer ve zamanda tekrar yapabilmekteler. Böylelikle öğrenme her ortamda yapılır. Bir başka yaklaşım ise yaratıcı uygulamalardır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriler bu platformda birleştirilerek bir ürün çıkarması hedeflenir. Hem öğrencinin motivasyonunun artmasında hem de gerçek hayata uyarlanabilmesi ile iş hayatına hazırlamakta. Bunların yanı sıra oyunlaştırma ile öğretimde özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler için ideal bir yaklaşım niteliğindedir. Matematik ve ya tarih gibi hatırlaması güç olan konuları, oyun uygulamaları ile öğrenebiliyor. Daha fazla konu öğrenmek, daha fazla başarı elde etmek için bu yaklaşım uygulanabilir. Çocukların psikolojisine odaklanan yaklaşım ise, okula hazırlık programlarıdır. Ana okulları ya da kreşlerden farklı olarak çocukların yaşıtlarıyla kaynaşmasına destek olan bu program sayesinde daha hızlı bir öğrenim gerçekleşmekte. Son olarak sınıf dışı öğrenme yaklaşımı, sınıf dışı öğrenimi destekler. Bu uygulamada öğrenciler müze, şirket ziyaretleri, teknoloji fuarı gibi alanlarda gezerek konu ile bağlantılı bilgiyi görüp sorgulayarak ve deneyimleyerek öğrenme ortamı bulur.

Bu yaklaşımlar sayesinde okul çağındaki çocukların etkili öğrenme, öğrendiğini uygulayabilme becerilerinin geliştiği ortaya çıkmakta.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar