Eğitimde Yüksek Lisans Neden Önemli?

Eğitimde Yüksek Lisans Neden Önemli?

Eğitimde yüksek lisans, lisans eğitimini bitiren bireylerin isteklerine göre devam ettikleri öğrenim programıdır. İngilizce Master olarak adlandırılan, eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya oyan bir yükseköğretimdir.

Yüksek lisans eğitimi bireyin eğitim aldığı branşta uzmanlaşmak istemesi ve bu durumu bilimsel bir tez ile ispat etmesiyle tamamlanmış olur. Başvuru yapabilmek için öncelik olarak 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak gerekir. Üniversitelerin göz önünde bulundurdukları bazı kriterler vardır. Bunlar, lisans ortalaması, yabancı dil puan, ales puanı ve mülakat puanıdır. Lisans not ortalaması tüm üniversitelerde değerlendirilirken, yabancı dil puanı, ales ve mülakat puanı bazı üniversitelerin değerlendirme kriterlerinde yer almaz.

Yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Tezli yüksek lisans başvurusunda ales puanının en az 55 olması gerekmekte. Yök tarafından belirlenen bu şart uygulanır. Üniversiteler bu puandan yüksek puanlar isteyebilir. Tezsiz yüksek lisans başvurusunda ales puan şartı aranmaz sadece lisans programındaki not ortalamasına bakılır. Yabancı dil puanında yök bir şart getirmiş yabancı dil puanını değerlendirmeye almıştır. Bu şartı tezli yüksek lisans başvurularında istemiştir. Mülakat ise önemli bir kriter haline gelmiştir. Lisansta alınan eğitime dair sorular sorularak alan üzerindeki yetkinlikler jüri tarafından değerlendirilir.

Kimler Yüksek Lisans Yapabilir?

Kimler Yüksek Lisans Yapabilir?

Kimler Yüksek Lisans Yapabilir?

Mezun olduğu lisans bölümünden memnun olmayan ve alan değiştirmek isteyen kişi farklı alanda eğitim almak için yüksek lisans almak isteyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, yönetici ya da müfettiş olmak isteyenler, mezun olunmuş bölümde uzmanlık kararı alanlar, yüksek ünvanı almak isteyen mühendisler ve akademisyen olmak isteyen bireyler yüksek lisans yaparak istediklerine ulaşabilirler.

Yüksek Lisans başvuruları güz ve bahar dönemi olmak üzere senede 2 defa yapılır. Başvuru tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebilir. Bunun için net bilgiye, üniversitelerin internet sayfalarında olan duyurular takip edilerek ulaşılabilir. Lisans eğitimiyle yüksek lisans programı karşılaştırıldığında yüksek lisansta daha az ders bulunur. Derslerin içeriği derinlemesine işlenir.

Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora yapamazlar, tezli yüksek lisans ise doktora programına hazırlık sürecidir. Her ikisinde de bir yıllık ders dönemi bulunur.

 


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar