Çocuklarda Resim Eğitiminin Faydaları

Çocuklarda Resim Eğitiminin Faydaları

Çocuklarda resim eğitimi kişisel gelişim de her zaman etkili olmuştur. Çocukların çok geniş bir hayal dünyaları vardır. Duygularını oyun oynarken ya da resim yaparken ortaya çıkarırılar. Resim yapmak bireyin kendini ifade etme yolundan biridir. Sağ ve sol beynin aynı anda birlikte çalışmasına, konsantrasyon gücüne ve özgüvenin artmasına olumlu etkileri vardır.

Sanatın Bir Koluyla Uğraşan Çocukların Gelişimleri

Resim yapan çocuklar becerilerini, yaratıcılıklarını, duygularını ortaya çıkarmak için sanatın bu kolunu seçebilirler. Resim yapmakla birlikte göz-el koordinasyonu sağlanır, iletişim ve kendini ifade etme gücü ortaya çıkarılır. Çizerken kullanılan renkler ve çizgiler iç dünyasından izler taşır. Rahatlamaya ve enerjileri kağıda dökmeye yardımcı olur. Bunların yanında çocukların bilinçaltı ortaya çıkar istek, hayal, korku, özlem, endişe gibi hisleri ve düşünceleri resim vasıtasıyla dışa vurur. Açık ve net biçimde olmayabilir. Genellikle sembollerle ortaya çıkar bazen de iyi gizlendiğinden ortaya çıkmayabilir. Resim yapan çocuklarda beğenilme ve haz alma amacı da vardır. Resim yapan çocuğa müdahele etmemek gerekir. İçselliğini simgeler eşliğinde nesnel dünyaya aktarır. Çocuğun hayal gücünü çalıştıran ve geliştiren bir işleve sahiptir. Yönlendirildiği ya da kısıtlama getirildiği zaman hayal gücü olumsuz şekilde etkilenmiş olur.

Çocuklarda Resim Eğitiminin Faydaları

Çocuklarda Resim Eğitiminin Faydaları

Resim yapmayı öğrenen çocuklar gurur duygusunu tatmayı hisseden çocuklardır. Bir hedefi başarabilecekleri bir güvende olduklarını hatırlatır. Başkalarından alınan olumlu tepkiler özgüvenlerini artıracaktır. Stresli zamanlarda çocuklar resim yaparlarsa fırça vuruşlarıyla kendilerini rahatlatabilirler. Yatıştırıcı etkisiyle, tamamlama hissi olumsuz duyguları olumlu etkilere çevirebilir. Böylelikle bir terapi niteliğinde olacaktır.

Yeteneği fark edilen çocuklar ileriki hayatlarında ressam, resim öğretmeni, grafiker, tasarımcı, mimar, sanat yönetmeni olabilir. Yetenekleri sayesinde güzel sanatlara yönelen çocuklar meslek sahibi olma yolunda ilerleyeceklerdir. Boyama yapmak kendilerini ifade etmeye ve eğlenmeye olanak sağlar. Bu becerinin gelişmesi çocuğun hayatının her alanında başarılı olmasına destek olur. Daha güçlü ve etkili beyin gelişimine, eleştirel düşünmeye, yaratıcı hale getirmeye, özgüven ve takdir görme duygusuna sahip olmaya ve stres azaltıcı etkiye kavuşmaya imkan sağlayacaktır.

Yapılan bazı araştırmalar sonucunda sanat dallarıyla uğraşan çocukların; coğrafya, yabancı dil, matematik, fen vs. derslerde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Uygulanan testlerde ve sınavlarda yüksek puanlar aldıkları görülmüştür.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar