Beyin Fırtınası Tekniği Nedir? Eğitimde Etkisi Nasıldır?

Beyin Fırtınası Tekniği Nedir? Eğitimde Etkisi Nasıldır?

Beyin fırtınası tekniği öğrencinin tartışma becerilerini ön plana çıkararak sorun çözme becerilerinin gelişmesine yönelik uygulanan bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Hayal yoluyla fikir üretip elde etmeye kullanılan yaratıcı bir uygulamadır. Bu tekniğine buluş fırtınası da denmektedir. Bir grup insandan çok sayıda fikri kısa zaman içerisinde elde etmektir.

Bu teknikte bireyler eleştirilme endişesi olmadan fikirlerini ifade ederler. Değişik fikirlerin desteklendiği, nitelikten çok fikirlerin sayısına bakıldığı tekniktir. Gruplar, bu teknik sayesinde daha yaratıcı şekilde hızlı sürede çok sayıda fikre ulaşırlar.

Beyin Fırtınası Uygulanırken Uyulması Gereken Kurallar

Beyin Fırtınası Uygulanırken Uyulması Gereken Kurallar

Beyin Fırtınası Uygulanırken Uyulması Gereken Kurallar

 • Seçilen konu tahtaya yazılır, açık ve keskin bir dille ifade edilir.
 • Gruptaki herkes sırayla söz alarak fikirlerini belirtir.
 • Fikirler kısa ve öz şekilde ifade edilir.
 • Belirlenen konuda aklına fikir gelmeyen kişiden pas geçilir.
 • Ortaya çıkan fikirler herkesin görebileceği bir yere kaydedilir.
 • Fikirler belirtildiğinde üzerinde kesinlikle tartışılmaz. Anlaşılmayan durumlarda açıklama istenir.
 • Bütün fikirler bittiğinde ilk tur oylamaya geçilir. Tek tek oylanır. Üyeler istedikleri her öneriye oy verirler.
 • İlk tur oylama bitince en çok oy alan öneriler işaretlenir ve üzerinde tartışılır. Tüm üyeler pas geçince ikinci oylamaya geçilir.
 • İkinci tur oylamadaysa üyeler bir te öneriye oy verebilirler. Bunun sonucunda fikirler önem sırasına göre belirlenmiş olur.

Eğitim ortamında uygulanan beyin fırtınası, öğrencileri yaratıcı düşünmeye ve imge yapmaya açık hale getirir. Böylelikle öğrenciler temiz iletişim yaparak kapasitelerini geliştirmiş olurlar.

Sınıf ortamında beyin fırtınasına katılmak öğrencinin kendine güvenini artırır. Ve eğlenmesini sağlar. Herkesin katılımı ile olan bu teknik, takım birliği sağlanmasına yardımcı olur.

Beyin fırtınası tekniği ortaya fikir çıkarma ve geliştirme amacıyla kullanılan sosyal bir tekniktir. Fikir ve öneri sırasında katılımcıların ya da öğrencilerin birbirlerini dinleme ve ifade etme odaklı iletişim kurmasını sağlar. Bununla birlikte analiz ve değerlendirme disiplininin oluşturulmasında ve geliştirilmesinde çok etkili teknik olarak karşımıza çıkar. Düşünce ve fikirlerin rahat ve özgür ortamda kurallara uyularak ifade edilmesi paylaşım, katılım ve etkileşimin pekişmesine destek sağlar.


 • Site İçi Yorumlar
 • Dısqus Yorumlar