21. Yüzyıla Ayak Uydurmak İçin Kazanılması Gereken Beceriler

21. Yüzyıla Ayak Uydurmak İçin Kazanılması Gereken Beceriler

21. yüzyıla ayak uydurmak için kazanılan beceriler her alanda karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin bilgi çağında başarıya ulaşabilmeleri ve geliştirmeleri gereken üst nokta becerileri buna bağlı olan öğrenme eğilimlerini kapsar. Toplumda, iş hayatında, eğitim hayatında, akademisyenler ve devlete bağlı kurumlarda gerekli görülen becerilerdir. Zaman ve koşulların değişmesiyle birlikte önceliklerde değişiyor. Bu çağda meslek edinebilmek ve iş sahibi olabilmek için derinlemesine düşünme, sorunlara yaratıcı çözümler bulma, takım ile çalışabilme, çeşitli iletişim araçları kullanabilme ve sürekli değişen teknolojiyi öğrenme gibi kazanımların öğrenilesi gerekmekte.

21. Yüzyıla Ayak Uydurmak İçin Kazanılması Gereken Beceriler

21. Yüzyıla Ayak Uydurmak İçin Kazanılması Gereken Beceriler

21. Yüzyıl becerileri ise;

Öğrenme ve yenilikçilik: eleştirel düşünebilme, yaratıcı ve yenilikçi olabilme, işbirliği içerisinde olma ve iletişim kurabilme.

Dijital okuryazarlık: medya ve bilgi teknolojileri bölümlerinde okuryazar olmak.

Kariyer ve yaşam: esnek ve uyumlu olabilme, sorumluluk, girişimci kültürel etkileşim, yaratıcılık ve güvenirlik.

Öğrencilerin eğitim hayatları süresince gelecekteki iş dünyaları tarafından istenecek becerilerin farkında olmaları ve kendilerini bu alanlarda geliştirmeleri gerekmektedir. 21. yüzyılda kazanılması önem arz eden bu beceriler, hayat boyu öğrenmeyle yakından bağlantılıdır. İletişimin temele alındığı 21. yüzyılda bilgiye ulaşmak kolay hale geldi. Ulaşılan bilginin kullanılması ise kişinin zekasına ve pratikliğine bırakıldı.

Bireylerin bu becerileri eğitim aracılığıyla ilkokuldan yükseköğrenime kadar tüm eğitim kademelerinde edinebilmeleri, özellikle ilkokuldan itibaren öğrencilere ders kapsamında kazandırılması önerilmekte. İlkokulda karar verebilme, bağımsız düşünme, problem çözme, eleştirel düşünebilme gibi yaşamsal becerilerin temelinin atılması son derece önemlidir. Bilgiye erişebilen değil, bilgiyi üreten, takım çalışması yapabilen, sorumluluk bilincinde olan, iletişimi kuvvetli, araştırmacı nitelikte bireylerin ortaya çıkarılmasında temel derslerden biri Türkçe dersidir. Bu beceriler Türkçe dersinin yardımıyla kazanılmaya çalışılmaktadır.

Kişiye hayatının her alanında yardımcı olan, etkili yazılı ve sözlü iletişime katkısı olan, eğitim ve meslek hayatında kullanabileceği faydalı yetenekleri barındıran 21. Yüzyıl becerileri son zamanlarda aranılan nitelik olmaya başlanmıştır.

Okul eğitimi ya da okul dışı öğrenme programları, öğrencileri gelecekteki vatandaş, yönetici, çalışan, ebeveyn gibi yetişkin vasıflar için hazırlarsa günümüz çocukları önlerine çıkabilecek zorluklarla rahatlıkla başa çıkabilir seviyeye geleceklerdir.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar