2021 Halk Eğitim Kursları Kapsamında Kazanılan Yeterlilikler

2021 Halk Eğitim Kursları Kapsamında Kazanılan Yeterlilikler

2021 halk eğitim kursları birçok yeterlilik kazanılır. Yaşamımızda bilim ve teknolojinin gelişimiyle beraber; ekonomik, sosyal, kültürel yapıda değişimlere neden olmaktadır. Kişilerin bu değişimlere ve gelişimlere ayak uydurması, bilgi, beceri ve kazanımlar elde etmesi gerekir. Örgün eğitim yardımıyla bu değişikliklere ancak belli yaşa kadar aktarma yapılabilir. İnsan yaşamı doğumdan ölüme kadar öğrenme ile geçer. Öğrenme ve öğretme yaşamın bir parçası haline gelmekte. Bu sebeplerden dolayı halk eğitimine önem artmıştır.

Bireylerin çalışma gücünü arttırmak, yaşama kalitesini artırmak, insani vazifeleri geliştirmek amacıyla okullarda verilen eğitimin dışında ya da devamlılığında verilen eğitim öğretim merkezleridir. Okul öncesinden üniversite eğitimine katılamayan ve ya yararlanamayan çocuklar vardır.  Bu çocuklara ailelerin verdiği eğitim yeterli olmadığında bu eksikliği gidermek için halk eğitim merkezleri devreye girer. Ayrıca kendini geliştirmek ya da meslek edinmek isteyen yetişkinler iş bulmak, işlerinde ilerlemek, gelişen teknolojiden ve yeniliklerden haberdar olmak için yine bu merkezlere başvurabilir.

2021 Halk Eğitim Kursları

2021 Halk Eğitim Kursları

Her halk eğitim kursları bulunduğu bölgede eğitim, öğretim rehberlik, kültür ve sanat, üretim merkezidir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla birlikte 1920 li yıllarda okuma ve yazma sorununun çözümüne, ulusal kültürü yaygınlaştırma, Atatürk ilke ve inkılaplarını hayata sokma çalışmalarında boşluğu doldurmak için 1956 yılında ülke çapında Halk Eğitim Merkezleri kurulmaya başlanıldı. Usta çırak ilişkisi içerisinde verilen eğitimler, mesleki kültürel amaçlı bilgi ve beceri kazandıran, bireylerin boş vakitlerini olumlu faaliyetler ile dolduran yaygın eğitim kurumlarıdır.

Halk Eğitim Kurslarının Alanları Nelerdir?

  • Mesleki kurslar: bireylerin yaptıkları meslekleri geliştirmek ve yeni meslek alanlarında iş istihdamı edinmek.
  • Okuma ve yazma kursları: ilköğrenimini tamamlamamış okuma yazma bilmeyen bireyler için açılan kurslardır. Sıfırdan okuma ve yazma öğretilir.
  • Kültürel kurslar: milli kültürlerin yayılımı ve sanat eğitimlerinin verildiği kurslardır.
  • Hobi kursları: dikiş nakış, makrome, ahşap boyama gibi atölyelerin olduğu kurslar.

Bu merkezlerde verilen eğitimlerin pek çoğu ücretsiz olarak verilmekte. Bazı bölgelerdeki kurslar katkı ya da bağış adı altında belli tutarlar çıkarabiliyor.  Ödeme mecburiyeti bulunmamakla beraber, alınan kurs esnasında kullanılacak malzemeler kursiyer tarafından temin edilmekte. Kazanılan bu yetenekler öğrenilen bilgiler sayesinde meslek sahibi olabilir, hobi kazanabilir ya da meslek gelişimi yapılabilir.


  • Site İçi Yorumlar
  • Dısqus Yorumlar